Informacja

Nazwa zadania: „Zakup samochodu elektrycznego w firmie PROFIL w Pabianicach”.

Wartość ogólna zadania: 201.626,02 PLN netto.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pochodzących z umorzenia pożyczki 106/OA/P/2022 w wysokości 105.460,00 PLN.

Zakres projektu obejmuje zakup samochodu elektrycznego FORD.

Celem jest osiągnięcie efektu ekologicznego zakładającego redukcję pyłu, NO ͓, CO, CO₂ do atmosfery.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2023 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl


Nazwa zadania : „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie PROFIL w miejscowości Pabianice”

Wartość ogólna zadania : 179.100,00 zł netto

Pożyczka na dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 179.100,00 zł.

Zakres projektu obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 49,88 kWp.

Celem jest osiągnięcie efektu ekologicznego zakładającego, iż wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych pozwoli na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w ilości ok. 45,087 MWh rocznie, co doprowadzi do ograniczenia emisji pyłu, SO₂, NOₓ , CO i CO₂ do atmosfery.

Rozpoczęcie zadania: maj 2022

Termin zakończenia zadania : lipiec 2022

Wykonawca: Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

 

 

SWITCH THE LANGUAGE
Cart

No products in the cart.